Oink
Кой университет да избера? Най-желаните висши учебни заведения в България

Кой университет да избера? Най-желаните висши учебни заведения в България

Университетите в България са напълно наясно с бързите процеси на глобализация, включително глобализацията на образованието и насърчават студентите да развиват умения за междукултурна комуникация и способност за поведение в мултикултурна среда.

 

Бакалавърски програми в България

 

софийски университет

 

За да получите бакалавърска степен в България, трябва да завършите четиригодишен курс на обучение и да посетите определен брой курсове, за да потвърдите професионалната си специализация. Университетските преподаватели и преподаватели ръководят учебния процес и научната дейност на студентите, запознавайки ги с необходимите академични и практически умения, като същевременно използват най-новите методи на преподаване. Бакалавърската степен, която се дава от университетите на градове в България като Пловдив, София и Благоевград, е призната от повечето университети в Европа и света, включително университетите в Париж, Ню Йорк и Рим.

 

Студентите в бакалавърска степен в България имат широк спектър от специалности - бизнес информационни системи, хотелиерство и много други, които помагат на завършилите да изградят успешна кариера и да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда в България и по света. В допълнение към общите курсове и учебни програми, студентите могат да избират допълнителни, по-тесни специализации, които им позволяват да задълбочат знанията си в определена област на знанието и да развият по-специализирани умения.

Магистърски програми в България

 

нбу

 

Магистърската степен е първото ниво на обучение в магистърската програма, като правило, за да влязат в магистърската програма, завършилите трябва вече да имат бакалавърска степен. По отношение на времето, придобиването на магистърска степен обикновено изисква една до две години непрекъснато обучение.

 

Кои са най-желаните висши учебни заведения в България?

 

медицински университет пловдив

 

В България има множество висши учебни заведения, в които можете да получите отлична подготовка. Нека се спрем на някои от най-популярните.

 

Американски университет в България

Американският университет в България е частен университет, основан през 1991 г. Университетът предлага учебни програми, преподавани на английски език. Американският университет се намира в град Благоевград, в Югозападна България. При дипломирането си студентът получава двойна диплома, две акредитирани дипломи: от България и САЩ.

 

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

 

Софийски университет Св. Климент Охридски е основан през 1888 г. и е най-старият и най-голям университет в България. Факултетите му са разпръснати из цяла София. Софийският университет е единственият български университет, включен в QS World University Ranking 2016/17 и е представен в следния диапазон: 651-700. Университетът е и сред първите 50 класации на QS University: EECA, където е класиран на 46-то място. Предлаганите учебни програми обхващат широк спектър от хуманитарни науки, информационни технологии, медицина и икономика. Университетът е добре известен със своите изследвания, включително в Антарктика. За стогодишнината на университета, през 1988 г., група от планини, разположени на остров Александър в Антарктида, е наречена Софийските университетски планини.

 

Нов български университет

 

НБУ е първият частен университет в България. Кампусът му се намира в община Овча купел в западна София, известна с близостта си до Витоша. Студентското тяло на университета е по-малко от това на по-старите институции в България с около 7000 студенти, но по-голямо от това на Американския университет в България (1044), което го прави най-големият частен университет в страната.

 

От 2004 г. НБУ е акредитиран партньор на Open University School of Business.

 

Технически университет, София

 

ТУ-София е най-големият технически университет в България и има най-висока степен на акредитация за инженерни специалности. Университетът е лидер в областта на нанотехнологиите, виртуалното инженерство, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни ресурси, инженерната екология и инженерния дизайн и предлага чуждоезиково обучение на английски, френски и немски език, както и е в тясно сътрудничество с индустриите. Лабораторната база с модерно оборудване и квалифициран научен персонал осигурява висококачествени научни разработки и експериментални изследвания.

 

Технически университет, София се е доказал като университет, който задава образователни стандарти и развива съвременни и иновативни подходи за адекватно реагиране на бързо променящата се бизнес среда.

 

МУ Пловдив

 

Медицински университет – Пловдив е основан през 1945 г. и е държавно висше медицинско училище. Университетът осигурява обучение и повишаване на квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването, както и научна и медицинска дейност. МУ-Пловдив осигурява както следдипломно обучение, така и дългосрочна квалификация.

 

Факултети:

  • Медицински
  • Дентална медицина
  • Фармацевтични
  • Факултет по обществено здраве

 

Университет по архитектура, строителство и геодезия

 

Университетът е основоположник на висшето техническо образование в България, създал е Българската школа по архитектура, строителство и геодезия и е подготвил български специалисти, изградили много жилищни, промишлени, хидротехнически и транспортни съоръжения в страната и чужбина.

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Пловдивският университет е университет по международни стандарти, тъй като обучава студенти в четири основни области на висшето образование: природни науки, хуманитарни науки, социални науки и икономика. Той е институционално акредитиран от Националния съвет по сертифициране и акредитация. В програмите и курсовете на деветте факултета на университета се обучават повече от 7500 редовни студенти и 5000 задочни студенти. Щатният преподавателски състав се състои от 34 професори, 167 доценти и 360 асистенти.

 

Югозападен университет „Неофит Рилски“

 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ е основан през 1975 г. Патрон на университета в Благоевград е патриархът на новобългарското образование Неофит Рилски. Първоначално университетът е създаден като филиал на Софийския университет. Институтът все повече се утвърждава като висше учебно заведение от университетски тип, започва прием и на чуждестранни студенти.

 

Тракийски Университет

 

Тракийският университет е създаден с решение на Народното събрание на България от 17 юли 1995 г. в резултат на сливането на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина ( основан през 1923 г. в София , преместен в ж.к. 1975 г. до Стара Загора ) и Висш медицински институт  -  Стара Загора ( основан 1982 г. ). Днес в него учат повече от 4 хиляди студенти, 300 от които са чужденци от различни страни в Европа, Азия, Африка и Америка.

 

Бургаски свободен университет

 

Бургаският свободен университет е създаден на 18 септември 1991 г. с решение на Великото народно събрание. Това е ново, уникално и подчертано положително събитие в академичната история на България. Сега това висше училище е модерна образователна институция, достойна алтернатива на традиционното масово висше образование.

 

Висше Военноморско Училище „Н. Й. Вапцаров“

 

Висше военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ кани млади хора, които искат да свържат живота си с морето: да станат офицер във флота или капитан или механик в гражданското корабоплаване или служител в морския бизнес. Процесът на подготовка на кадети и студенти непрекъснато се променя в съответствие с промените в Европа и по света.

 

Икономически университет – Варна

 

Икономически университет – Варна (ИУ-Варна) е държавна образователна институция с нестопанска цел. ИУ-Варна се намира в Варна, България.

 

Икономически университет – Варна разполага с градски кампус, който предоставя на студентите много възможности за обучение и отдих. Изобилието от музеи, театри и кина създава възможности за културно развитие на младите хора. Също така в града има големи компании, които предлагат стажове. Университетът разполага с библиотека, в колекцията на която ще намерите не само учебници и научни трудове, но и произведения на класиците, съвременна литература и много други. Благодарение на програмите за международен обмен в Икономически университет – Варна, студентите могат да общуват с представители на различни държави и националности и по този начин да разширят собствения си хоризонт. И университетът допринася за това, като редовно провежда съвместни събития за местни и чуждестранни студенти.

 

Медицински университет – Варна

 

Медицински университет – Варна е основан през 1961 г. в гр. Варна. Първоначално се счита за Висш медицински институт, а едва през 1995 г. с решение на Народното събрание е преименуван на Медицински университет – Варна. През 2002 г. е кръстен на професор. Д-р Параскев Стоянов, който полага основите на Първото българско училище по хирургия, както и на единствения по рода си на Балканския полуостров Детски морски санаториум за костно-ставна туберкулоза.

 

Медицински университет – Варна е един от първите членове на Мрежата на черноморските университети (BSUN). МУ-Варна поддържа партньорства с над 80 университета и учебни заведения от 40 държави на 5 континента.

 

Как да изберем правилния университет с правилната специалност?

 

технически университет софия

 

За да направите информиран избор, е необходимо предварително да проучите информацията за учебното заведение и търсенето на професии. Теоретичните знания и практическите умения, придобити в университета, със сигурност ще помогнат за изграждането на основата за израстване на истински специалист и себереализация. Бъдещата професия трябва да носи удоволствие, финансово благополучие, полза за другите и също така да ви харесва.

 

Правилният избор на образователна институция е много важен. Университетът трябва да предоставя на кандидатите възможността най-продуктивно да се потопят в учебния процес и да придобият широк набор от знания и умения, които да отговарят както на личните, така и на социалните очаквания и да са насочени към развитие на потенциала им.

 

Категории

Събития

покажи всички

Други статии

Общи условия

Политика за поверителностОбщи условияБисквитки
© 2024 Oink.bg. Всички права запазени